Thực thi dân quyền

Nâng cao dân trí - Chân hưng dân khí

Cải thiện dân sinh-Xây dựng dân chủ

Homepage / Chính sách-Giải pháp / CHÍNH SÁCH - GIẢI PHÁP

Chính sách-Giải pháp, Xã luận

CHÍNH SÁCH – GIẢI PHÁP

Tạp chí Dân trí mở mục mới: Chính sách-Giải pháp. Đây là diễn đàn chuyên về các chính sách và giải pháp trước mắt cũng như lâu dài trong mọi lĩnh vực đời sống chính trị, xã hội và kinh tế.

Mong các tác giả viết cho mục này về phản biện các chính sách; và quan trọng hơn các sáng kiến về chính sách và các giải pháp để giải quyết các vấn đề cấp bách, trước mắt (như các giải pháp xử lý các vấn đề BOT Cai Lậy, BOT nói chung; hay vấn đề Đồng Tâm cũng như các vấn đề dài hạn (như vấn đề môi trường hoặc Formosa, hoặc đề ra các sáng kiến chính sách dài hạn về kinh tế, ngoại giao, quốc phòng hay xây dựng nhà nước,…).

Tạp chí cũng hoan nghênh việc thảo luận, tranh luận về các đề xuất chính sách và giải pháp được nêu.

Mục đích không nhất thiết phải là để kiến nghị chính sách hay giải pháp cho chính quyền nhưng diễn đàn hoan nghênh  chính quyền tham gia, thảo luận hay chấp thuận chính sách hay giải pháp nào đó được thảo luận ở đây. Mục đích chính là để thảo luận, học tập trên tinh thần xây dựng, tôn trọng các đề xuất và các ý kiến khác nhau.

Tạp chí Dân trí

Post a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*