Thực thi dân quyền

Nâng cao dân trí - Chân hưng dân khí

Cải thiện dân sinh-Xây dựng dân chủ

Homepage / Chính sách-Giải pháp / CHÍNH SÁCH - GIẢI PHÁP
Nicos Poulantzas bàn về kinh tế chính trị, sinh thái chính trị, và chủ nghĩa xã hội dân chủ DIỄN QUÁ “TÀI” Trung tâm Đà Lạt : làm đẹp hay phá vỡ không gian kiến trúc? GÓP Ý GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐỒNG TÂM CHÍNH SÁCH – GIẢI PHÁP Từ Đồng Tâm đến Cai Lậy: Những bài học chính yếu Liệu Mỹ có còn an toàn cho Dân chủ? Giấc mơ Tân Uy quyền của Vương Hỗ Ninh Đừng tuân theo trước. Legacies of Phan Châu Trinh and Vaclav Havel in Democratization process of Vietnam Một số điều cần trao đổi nhân vụ Trịnh Xuân Thanh DÂN CHỦ GIÁM SÁT? Hy vọng và Tuyệt vọng Ý THỨC DÂN CHỦ – NỀN TẢNG CỦA MỘT XÃ HỘI DÂN CHỦ Một lần nữa về “paradigme hệ thống” Làm rõ và những bổ sung dưới ánh sáng kinh nghiệm của chủ nghĩa tư bản chuyên quyền Trợ giúp Dân chủ 25 tuổi: Lúc lựa chọn Huyền thoại về Suy thoái Dân chủ Khủng hoảng và chuyển đổi, nhưng không suy thoái Trọng lượng của Địa Chính trị Vì sao Dân chủ làm tồi đến vậy? Giới thiệu chủ đề “Dân chủ đang suy thoái ư?” Sáu năm về trước Noam Chomsky đã tiên đoán sự trỗi dậy của Donald Trump Giáo dục: Liều thuốc thần của nền kinh tế Việt Nam – Nơi giáo dục miễn phí không hề miễn phí Dạy, học và giáo dục giả hiệu Giáo dục trong một thế giới bất ổn Đầu tư tài chính cho giáo dục phổ cập Giáo dục là vấn đề an ninh

Chính sách-Giải pháp, Xã luận

CHÍNH SÁCH – GIẢI PHÁP

Tạp chí Dân trí mở mục mới: Chính sách-Giải pháp. Đây là diễn đàn chuyên về các chính sách và giải pháp trước mắt cũng như lâu dài trong mọi lĩnh vực đời sống chính trị, xã hội và kinh tế.

Mong các tác giả viết cho mục này về phản biện các chính sách; và quan trọng hơn các sáng kiến về chính sách và các giải pháp để giải quyết các vấn đề cấp bách, trước mắt (như các giải pháp xử lý các vấn đề BOT Cai Lậy, BOT nói chung; hay vấn đề Đồng Tâm cũng như các vấn đề dài hạn (như vấn đề môi trường hoặc Formosa, hoặc đề ra các sáng kiến chính sách dài hạn về kinh tế, ngoại giao, quốc phòng hay xây dựng nhà nước,…).

Tạp chí cũng hoan nghênh việc thảo luận, tranh luận về các đề xuất chính sách và giải pháp được nêu.

Mục đích không nhất thiết phải là để kiến nghị chính sách hay giải pháp cho chính quyền nhưng diễn đàn hoan nghênh  chính quyền tham gia, thảo luận hay chấp thuận chính sách hay giải pháp nào đó được thảo luận ở đây. Mục đích chính là để thảo luận, học tập trên tinh thần xây dựng, tôn trọng các đề xuất và các ý kiến khác nhau.

Tạp chí Dân trí

Post a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*