Thực thi dân quyền

Nâng cao dân trí - Chân hưng dân khí

Cải thiện dân sinh-Xây dựng dân chủ

Homepage / Văn hóa và Xã hội / Hiện đại hóa, An toàn Sinh tồn và sự Thay đổi Văn hóa: Định hình lại các Động cơ thúc đẩy và Xã hội

Hiện đại hóa, An toàn Sinh tồn và sự Thay đổi Văn hóa: Định hình lại các Động cơ thúc đẩy và Xã hội

Hiện đại hóa, An toàn Sinh tồn và sự Thay đổi Văn hóa: Định hình lại các Động cơ thúc đẩy và Xã hội

Version1.0
Download121
Stock
File Size1.73 MB
Create Date15/02/2017
Download

Ronald F. Inglehart

University of Michigan và Higher School of Economics, Moscow và St. Petersburg[1]

 

TÓM TẮT

 

Trong các thập niên gần đây, các mức tăng lên của sự an toàn kinh tế và thân thể đã định hình lại các giá trị con người và các động cơ thúc đẩy, và do đó biến đổi các xã hội. Sự bấp bênh (bất an toàn) kinh tế và thân thể dẫn đến tính bài ngoại, tính đoàn kết nhóm-trong mạnh, chính trị độc đoán và sự bám cứng nhắc vào các chuẩn mực văn hóa truyền thống; ngược lại, các điều kiện an toàn dẫn đến sự khoan dung lớn hơn của nhóm-ngoài, tính cởi mở với các ý tưởng mới và các chuẩn mực xã hội bình quân hơn.

An toàn sinh tồn định hình các xã hội và các văn hóa theo hai cách. Hiện đại hóa làm tăng các mức an toàn thịnh hành, tạo ra những thay đổi văn hóa tỏa khắp trong các nước đã phát triển. Nhưng lâu trước khi điều này xảy ra, đã có rồi sự khác biệt văn hóa cắt ngang đáng kể, phản ánh các sự khác biệt lịch sử trong tính dễ bị tổn thương đối với bệnh tật và các nhân tố khác. Các nhà phân tích làm việc từ các góc nhìn khác nhau đã mô tả các sự khác biệt văn hóa này như Chủ nghĩa tập thể đối lại (versus-vs) Chủ nghĩa cá nhân, Chủ nghĩa Duy vật vs Chủ nghĩa Hậu duy vật, các giá trị Sống sót vs Tự-Biểu hiện, hay Tính tự trị vs Tính bị gắn vào, nhưng tất cả họ đều bàn đến một chiều chung của sự biến thiên giao-văn hóa mà phản ánh các mức khác nhau của sự an toàn sinh tồn.

Nguồn: (Modernization, Existential Security and Cultural Change: Reshaping Human Motivations and Society)

Từ khóa: An toàn sinh tồn, hiện đại hóa, sự thay đổi văn hóa, tính bài ngoại, chủ nghĩa độc đoán, chủ nghĩa cá nhân, tính tự trị, chủ nghĩa hậu duy vật, các giá trị tự-biểu hiện.

[1] Chương này được hỗ trợ bởi một trợ cấp của Chương trình Tính cạnh tranh Toàn cầu của Chính phủ Nga cho HSE

Post a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*