Thực thi dân quyền

Nâng cao dân trí - Chân hưng dân khí

Cải thiện dân sinh-Xây dựng dân chủ

Homepage / Chính trị Việt Nam / The "party nominates people vote" electoral system of Vietnam

The “party nominates people vote” electoral system of Vietnam


Version
Download162
Stock
File Size1.03 MB
Create Date06/10/2017
Download

Presentation at the Charles University in Prague, the Czech Republic 6 October 2017

Post a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*